• Над 20 години опит
 • Професионални консултации
 • Отговорност и коректност
 • Физически магазини - закупуване на място
 • Разнообразен асортимент
 • Качествени продукти
 • Реални наличности
 • Опростен процес по онлайн поръчки
 • Бърза доставка само за 1 ден
 • Плащане в брой, по банка или с карта
 Защо да поръчате от нас?Затваряне

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на “Евродекор Бургас” ООД

в сила от 27.06.2019г.

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ на “Евродекор Бургас” ООД, в сила от 27.06.2019г..,(наричани за краткост ОУ), служат за осъществяване на деловите отношения между “Евродекор Бургас” ООД, ЕИК 202390355, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, партер, наричано за краткост ПРОДАВАЧ и потребителите, сключили договор с ПРОДАВАЧА, наричани за краткост ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

Данни за ПРОДАВАЧА:

 

“Евродекор Бургас” ООД, ЕИК 202390355, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, партер., ИН по ДДС № BG202390355, web:http://фототапет.бг/, e-mail:  tapetiburgas@gmail.com, телефон +359 889 565 038;

Представители: Иван Димитров Тодоров, Елена Стефанова Тодорова

Търговски обекти:

        магазин Евродекор Лукс - гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” №5

        магазин Евродекор Стандарт - гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” №8

Банкова сметка:

IBAN: BG77PRCB92301043492610

BIC: PRCBBGSF

Титуляр: “Евродекор Бургас” ООД

 

I.Сключване на договор

 

1.Договорът за продажба на стоки се счита за сключен, когато бъдат изпълнени  следните изисквания:

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпълни онлайн формата за поръчка на стока от  http://фототапет.бг/. Поръчката става чрез използване на бутона “Добави в количка” и  попълване  коректно на  полетата за имена, телефонен номер, град, точен адрес за доставка, данни за фактура, допълнителни пояснения (когато има такива), начин на плащане. Поръчката се финализира след прочитане и приемане на Общите условия, и съгласието на Потребителя, че има задължение да плати стойността и при получаване.

Договорът се счита за сключен, след когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ получи потвърждение от ПРОДАВАЧА за сключване на договора устно, чрез обаждане на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ телефон или писменно по имейл, или чат вайбър.
 

ПРОДАВАЧА не приема заявки по телефона!

 

II.Предмет на договора:

 

1.Когато бъдат изпълнени изискванията за сключване на договора, той се счита сключен за заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ налични стоки. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да заяви единствено наличните стоки в сайта, обявени за онлайн продажба.

 

2.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да закупи стока, която не е налична, то той уведомява ПРОДАВАЧА писмено чрез онлайн формата за поръчка, на посочения от ПРОДАВАЧА електронен адрес или чрез телефонно обаждане. В този случай, договорът за продажба на стока, която не е налична, се счита за сключен с потвърждението от ПРОДАВАЧА, при посочените от последния условия (очаквана дата на доставка, вид и начин на плащане и т.н.).

 

3.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил стока, която не е налична и няма възможност да му бъде продадена, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ в най-кратък срок. От момента на уведомяването ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави банкова сметка на ПРОДАВАЧА по която да бъде върната заплатената преди това сума. ПРОДАВАЧЪТ дължи връщане на сумата от момента, в който получи банковата сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и се задължава в едноседмичен срок да изпълни това свое задължение. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи банкова сметка, по която да му бъде изпълнено, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита в забава на кредитора.

 

4.Заявените стоки от ПОТРЕБИТЕЛЯ се продават на обявените в сайта на ПРОДАВАЧА цени с включен ДДС за един брой артикул. Разноските по доставката на стоката не са включени в цената и са в тежест на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като за нея последния  се информира преди приключване на заявката на сайта на ПРОДАВАЧА или на посочения от ПРОДАВАЧА телефон.

 

5.Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на ПОТРЕБИТЕЛЯ на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

6.Представяни стоки на Сайта. Информацията за стоките в http://фототапет.бг/ е разпределена по видове групи и подгрупи. ПРОДАВАЧА  предоставя информацията за стоката в писмена форма,  на български език- вярна, пълна, четлива, ясна и разбираема.  В сайта се използват широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите. Мерните единици на величините са от Международната система единици SI.

ПРОДАВАЧА предлага специална категория ” Разпродажба , намалени , преоценени” за  стоки с намалени цени и за стоки, които са  с отклонения от предварително обявените показатели, чиято продажба не създава пряка опасност за живота и здравето на потребителите.

Част от тези стоки не се продават онлайн и не могат да се поръчват дистанционно.

 

7. Указания за употреба на стоки , които могат да бъдат поръчвани онлайн/имат количка/

 

Стоките, предоставени в http://фототапет.бг/ изискват наличието на определени технически познания, практически и житейски опит. 

 

A.ТАПЕТИ

 

А1. Описание на Тапетите. Те са продукти за дизайн, с които бързо и лесно може да се преобрази дома, офиса или професионалното помещение. Тапетите имат запечатана фабрична опаковка-термоормировано фолио. Всяка ролка има етикет на производител, инструкции относно начина на залепване, знаци и марки от сертификати за продукта, и много друга полезна информация, относно поддържането, производствен и партиден номер и т.н. Фабричната опаковка предпазва тапета от прах, замърсяване, овлажняване. Тя гарантира целостта на ролката като метраж. Тапет с липсващ етикет и нарушена, или липсваща оригинална фабрична опаковка обезценява физически стоката и е предпоставка за  проявяване на негативни последствия  във времето.

 

А2.Класификация на тапетите според:

 

А2.1. Размер на тапетите:

 

- Тапети- стандартни евро ролки- размери: ширина 53 cm и дължина 10.05 m, с обща квадратура около 5.3 m2.

- Тапети- големи ролки-размери: ширина 53 cm и дължина 15.00 m, с обща квадратура 7.95m2.

- Тапети- макси ролки-размери: ширина 1.06 m и дължина 10.05 m, с обща квадратура около 10.65 m2.

 

А2.2. Материал на тапетите.

- Симплекс - това са тапети, които се състоят от един слой хартия.

- Дуплекс - това са тапети, които се състоят от два слоя хартия, декоративен и основен.

- Винил на хартиена основа- тапети с декоративен слой от винил, основен– от хартия.

- Винил на флис основа- тапети с декоративен слой от винил, основен– от флис /нетъкан текстил/.

 

А2.3. Начин на лепене.

 

Класическо лепене - лепилото се нанася гладко и равномерно на тапетната лента. Спазвайте инструкциите на производителите, описани на етикета.

-тапет Симплекс- без време за омекване- поставят се веднага след намазване.

-тапет Дуплекс- с време за омекване , определен от производителя /прочетете от етикета/

-тапет Винил на хартиена основа - с време за омекване , определен от производителя /прочетете от етикета/

 

Флис лепене - лепилото се нанася гладко и равномерно на стената.

-тапет Винил на флис основа- лепилото се нанася директно на стената, като тапета се полага сух върху намазаната повърхност.

Внимание! Флис технологията има изискване за стени с определени характеристики. Стената трябва да е гипсова шпакловка, панелна стена или друга гладка , средно до слабо попиваща повърхност. Ако стената е силно попиваща трябва да се обработи с дълбоко проникващ грунд.

Внимание! При светлите флис тапети стената трябва да е еднотонна като цвят. В противен случай- всички контрастни петна и цветове ще прозират и след изсъхване.

 

 

А3..Указания за правилна употреба на тапетите:

 

А3.1 Подготовка на стената:

 

Стената, върху която ще се лепи тапетът трябва да е със следните характеристики: Чиста, суха, обезпрашена, без ръждиви или мазни петна. Пукнатините и неравностите трябва да се запълнят и загладят предварително. Стената се грундира в съотношение 1част лепило:1/2част вода . Някои силно попиващи стени (варово/циментни или необработен гипсакартон) се нуждаят от дълбокопроникващ грунд.

Внимание!  Стени, които са варови основи, варови латекси, стари бои с неизвестен произход. При намокряне с лепило, те излъчват химичен състав , които горят и обезцветяват тапетите със сребристи и златисти шарки.

Внимание! Ако ще лепите флис тапети със светъл нюанс- проверете за еднотонност на стената.

 

А3.2 Подготовка на тапетите:

 

Проверете тапетите за възможни дефекти, преди да започнете разкрояването. За рекламация задължително се предоставя ролката , фабричния етикет и касовия бон. На една стена се поставят тапети с един същи партиден номер или дата на производство. Не разкроявайте предварително цялата ролката. Препоръчваме всяка лента да се разкроява спрямо предходната.


А3.3 Подготовка на лепилото за тапетите :

 

Спазвайте инструкциите за разтваряне на лепилата. Рецептите са написани на опаковките.

- Бързо разтворимите лепила са подходящи за стени със средно до слабо попиващи основи.

- При силно попиващи стени (варови и варово– пясъчни основи) препоръчваме да се използва лепило КМЦ.

 

Внимание! Технологията на лепене се определя от вида на тапета, а не от лепилото! Тапет който не е на флис основа- не може да се лепи по флис технологията!

 

След пълно изсъхване на грунда се пристъпва към същинското лепене- спазвайте инструкциите, придружаваща продукта. Инструкциите са описани на обратната страна на етикета - технологията е описана най-често с пиктограми(малки графики/картинки/).

 

         А3.4 Начин на лепене на тапети.
 

 

Класическо лепене - лепилото се нанася гладко и равномерно на тапетната лента. Спазвайте инструкциите на производителите, описани на етикета.

 

Симплекс- без време за омекване - поставят се веднага след намазване.

 

Дуплекс- с време за омекване , определен от производителя /прочетете от етикета/

 

Винил на хартиена основа - с време за омекване , определен от производителя /прочетете от етикета/

 

Винил на флис основа-лепилото се нанася директно на стената, като тапета се полага сух върху намазаната повърхност. Внимание! Тази технология има изискване за стени с определени характеристики. Стената трябва да е гипсова шпакловка, панелна стена или друга гладка , средно до слабо попиваща повърхност. Ако стената е силно попиваща трябва да се обработи с дълбоко проникващ грунд. Внимание! При светлите флис тапети стената трябва да е еднотонна като цвят. В противен случай- всички контрастни петна и цветове ще прозират.

 

 

Б. ФOTOТАПЕТИ

 

Б1. Описание на Фототапетите- Дизайна на Фототапетите е оригинален художествен продукт. Те не са снимки отразяващи едно към едно реалност на географски или физически обекти. Преди да бъдат  произведени и пуснати в продажба дизайна дълго време се разработва, за да бъде предложен най добрия художествен продукт. Фототапетите са внос от Германия, Чехия, Полша и Украйна. Изработени са от специална гладка материя, с висококачествен печат. Не са гланцирани и не отразяват светлинни източници. Термина "3D" се отнася за илюзията от изображението, визуално решение на представения дизайн, не до физическия (реален) релеф на материята.

 

Б2. Класификация на фототапетите според:

 

Б2.1 Материал на фототапетите.

 

- Хартия на син гръб-115g/m2 . Най-масовия материал за изработката на фототапети, използвана от четирите фабрики, с които работим. Хартията е здрава, жилава и надеждна при работа. Без релеф. Матирани, за да не отразяват светлинни източници.Термина "3D" се отнася за изображението, не до релефа. Продукта е среден клас.

 

- Хартия на син гръб-100g/m2 . Бюджетен материал за изработката на фототапети. Хартията е здрава и надеждна при работа. Без релеф.Термина "3D" се отнася за изображението, не до релефа. Матирани, за да не отразяват светлинни източници. Продукта е среден към по нисък клас.

 

- Хартия на флис основа-130g/m2 . По- слабо разпространени поради високата цена на материала. Без релеф.Матирани, за да не отразяват светлинни източници. Фототапетите за кухня, които са с размер 250х60, от типа VEK, не са миещи и трябва да се защитят със стъкло или да се ламинират с прозрачно фолио, ако има нужда от почистване с вода.Термина "3D" се отнася за изображението, не до релефа. Продукта е висок клас.

 

- Винил на флис основа-150g/m2. Фототапетите, изработени от тази материя са влаго и износоустойчиви. Релефа е слаб. Матирани, за да не отразяват светлинни източници. Термина "3D" се отнася за изображението, не до релефа. Продукта е луксозен.

 

Б2.2 Начин на лепене.

 

Класическо лепене- лепилото се нанася на фототапета. Изискват се повече умения в сравнение с флис лепенето. Продукта е “Направи си сам”, но ако липсват умения и сръчности , може да изпитате затруднения. В такъв случай потърсете профисионални услуги.

 

Флис лепене- лепилото се нанася директно на стената, като фототапета се полага сух върху намазаната повърхност. Продуктите с флис основа се махат от стената безостатъчно. Продукта е “Направи си сам”, но ако липсват умения и сръчности , може да изпитате затруднения. В такъв случай потърсете профисионални услуги.

 

Б3. Указания за правилна употреба фототапетите: Към всеки продукт в сайта има линк ” Инструкция за залепване/употреба”, който отваря нов прозорец с точното описание. Инструкцията се изпраща и с физически носител- разпечатано копие при доставката.

 

Б3.1. Проверете продукта.

 

Подредете фототапета на сухо. Внимателно огледайте частите и начина им на свързване, посоките и предварително си направете план за поредността на лепене. Обмислите последователността на залепване, според броя части и указанията, описани в инструкцията .

 

Б3.2. Подготовка на стената.

 

Стената , върху която ще се лепи фототапета трябва да е със следните характеристики:

- Основата трябва да е чиста, суха, обезпрашена и без ръждиви или мазни петна, без остатъци от стари тапети или бои. Замърсените повърхности измийте с вода и подсушете;

- Основата трябва да е гладка, шпаклована с гипсова шпакловка стена, грундирана с лепилен грунд (лепило за тапети + вода в съотношение 1:1/2) След грундиране трябва да изминат 12 часа преди лепенето на фототапета;

- Със средно попиващи свойства, ако е нужно да се обработи с дълбоко проникващ грунд, за да се предотврати бързото попиване на лепилото в стената, а в следствие – бързо изсъхване на фототапета.

Внимание! Много лоши последици има залепването на фототапети върху:

-    прясно измазани и боядисани стени /трябва да мине технологично време за изсъхване в дълбочина/

-    варови основи, варови/цапащи пръстите/ латекси, стари бои с неизвестен произход

Внимавайте с такива стени! Възможно е при намокряне с лепило, да протече химична реакция, която да прогори материите и да обезцвети фототапетите!

 

Б3.3. Подготовка на лепилото.

 

В опаковката на фототапета ще намерите малко пакетче с гранули/люспи или прах/. Това е лепилото. То е предвидено само за залепването. За предподготовката/грундиране/ и за допълнителните подмазвания е нужно допълнително лепило.Внимание! Консистенцията/гъстотата/ на лепилото има значение! Разтворете до такава гъстота, че от пръста да не капва лепило.
На пакетчето е написано количеството вода, което е необходимо, за да се направи лепило. Измерете точна доза. Изсипете в подходящ съд и с разбъркване добавяйте лепилото постепенно. Разбъркайте до хомогенна смес. Изчакайте 30 мин. докато лепилото стане готово за използване. Разбъркайте отново преди да започнете да лепите фототапета. Да не се работи с лепило, в което има малки или големи бучки неразтворено лепило. Работи се само със студена вода!

 

Б3.4. Лепене на фототапет.

 

- Класическо лепене - лепилото се нанася на фототапета.

 

Внимание! За изпълнение на работата са нужни двама човека! Преди да започнете лепенето, подредете частите на фототапета, огледайте и осмислете как се напасват детайлите и шарките на изображението. Номерирайте.

След това отбележете с молив на стената отвесни линии- размерите на частите на фототапета. Намажете равномерно с лепило, като обърнете особено внимание на краищата му. Оставете намазаната с лепило част не повече от 3 минути, за да омекне.

Внимание! Добра практика е допълнително мазане на лепило на стената в областта на снадките, като това подсигурява срещу отварянето на процеп между тях, след изсъхване.

Процедурите по лепенето не са валидни за всички случаи. Зависи от качеството на стената, от личната преценка и от индивидуалните решения на изпълняващия лепенето.

Важно! След намазване с лепило, хартията се отпуска с около 1,5 ~ 2 сантиметра. Важно е всеки лист да престои едно и също време с лепило(но не повече от 3мин.) да се разтегнат всички листи еднакво и за да няма проблем при напасването на шарките. Докато не залепите целия фототапет не прекъсвайте работата си!

Залепването винаги става от средата на стената, съобразено с отвесите/помощните линии/, които отбелязахте по- рано. Изгладете залепената част с валяк от горе до долу и изтласкайте въздуха от центъра към краищата и не притискайте прекалено силно с валяка, за да не повредите изображението.
Ако се налага корекция на размера на фототапета, това се прави на сухо- преди да се намаже с лепило и да се залепи.

 

Своевременно отстранявайте попадналото върху повърхността лепило с влажна, изстискана и чиста кърпа или гъба. Не използвайте сила и повтарящи се движения, не търкайте!

 

Внимание! Лепилото може да се отстранява, само докато не е изсъхнало.

 

Внимание: Някои производители на фототапети предвиждат частите да се застъпват с около 3mm. Практиката показва, че е възможно да се избяга от такова застъпване, чрез допълнително подмазване на стената в частта на снадките, като това подсигурява срещу отварянето на процеп между тях, след изсъхване.

 

- Komar/Германия/-препоръчва застъпване от 3mm и по хоризонтала и по вертикала.

 

- AG Design Group/Чехия/-препоръчва застъпване от 1,5-3mm по хоризонтала, а по вертикала-не.

 

- Forwall -Consalnet /Полша/- не предвиждат застъпване.

 

- Wizard+Genius /Швейцария/- не предвиждат застъпване

 

- Престиж /Украйна/- не предвиждат застъпване

 

Съхнене на фототапета: Фототапета трябва да изсъхва бавно, за да остане в разтегнатото си състояние. Внимание: Бързото съхнене ще доведе до свиване на листите и отваряне на процепи между частите на фототапета.  Трябва да  се осигури съхнене  на фототапета минимум 24 часа при постоянна температура на въздуха в помещението. Избягвайте течение (през лятото не отваряйте прозорците, през зимата - затопляйте умерено, използването на климатици, печки или вентилатори е недопустимо).

 

- Флис лепене

За да използвате тази технология е необходимо да сте си закупили фототапет на флис основа.

Определете мястото на фототапета. Ако фототапета се състои от повече части- разчертайте върху стената с помощни линии.

Намажете равномерно с лепило стената, като обърнете особено внимание слоя да е плътен и равномерен. Най- честата грешка, която се допуска е нанасяне на прекалено малко лепило. Лепилото се нанася в областта на текущото лепене, а не на цялата стена.

Залепвайте частите съобразно помощните линии, които отбелязахте по- рано. Притискайте с валяк /но не силно/, листа към стената, от центъра към краищата му, от горе на долу/. Всеки следващ лист се поставя плътно до предходния, без да се застъпва или припокрива. Ако частта е поставена неправилно - внимателно я отлепете, подмажете стената с лепило и отново поставете на правилното място. Когато фототапета е залепен, отстранете чрез леко отнемане попадналото върху него лепило с влажна и чиста кърпа/гъба. Не търкайте! Не оставяйте лепило да изсъхне на декоративната страна, тогава то е неотстраняемо. Когато всички части на фототапета изсъхнат добре, краищата му могат да бъдат подрязани с макетен нож.

Фототапетът трябва да изсъхва бавно. При това работете при стайна температура от около 18 ~ 20°С, избягвайте течение (през лятото не отваряйте прозорците, през зимата - затопляйте умерено, обдухване от климатици или печки е недопустимо).

 

III.Условия на договора:

A. Доставки:

Всички доставки по сключен договор с ПРОДАВАЧА се извършват с куриерски фирми Еконт Експрес ООД или СПИДИ АД.

Потребителя сам избира с кой от Куриерите ще се достави стоката.

 

Доставки се извършват само на територията на България.

 

ПРОДАВАЧА предлага доставката да се извърши с:

 

- До офис -избира се офис на Еконт Експрес или офис на СПИДИ.

- Доставка до врата (личен или служебен адрес)-избира се кой Куриер- Еконт Експрес или СПИДИ да извърши доставката до врата.

 

Доставката се извършва експресно за населени места с офиси на Куриера или по график, за населени места без офиси на Куриера, считано от потвърждаването на договора за продажба от страна на ПРОДАВАЧА. В случай, че между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА има съгласие за продажба на стока, която не е в наличност, срокът за доставка може да бъде по-дълъг, съгласно уговорка между страните. В стандартната цена на доставката не е включена заявка за доставка в точен час. Доставките се извършват в рамките на стандартен работен ден. Доставки до врата, извършени в събота или в празничен ден се таксуват допълнително с такса според тарифите на Куриера . Съботните доставки се съгласуват с ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефона, като ПОТРЕБИТЕЛЯ може да откаже или да приеме. За населени места, в които избраната куриерската фирма има доставка само в определени дни от седмицата, срокът на доставка е съобразен с това.

 “Евродекор Бургас” ООД не носи отговорност за закъснение от страна на куриера.


Най- евтиния начин за доставка е доставката до офис на Куриера. При тази доставка не се начисляват допълнителни такси за съботен или празничен ден и тарифите на Куриерите са най-ниски.

 

Б. Плащания:

Продажбите в онлайн магазина се обработват с програма Фактуриел, в съответствие  Наредба н-18 на НАП. СУПТО -№68 в списъка на НАП.

 

ПРОДАВАЧА не използва  и не предлага персонализирани цени въз основа на автоматизирано решение и изкуствен интелект.

 

-Плащане при доставка:

Когато е уговорен наложен платеж- пощенски паричен превод, при доставка на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цената на стоката Със стоката получава фискален бон за стойността на покупката.

ПРОДАВАЧА издава фискален бон за стойността само на продадените стоки. ПРОДАВАЧА не издава фискален бон за стойността на транспортната такса.

Цената за доставката се заплаща на Куриера, при получаване на стоката.

 

 

-Плащане по банков път:

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал да заплати стоката по банков път, цената на доставката не се заплаща едновременно с цената на поръчаната стока. Цената за доставка не се включва във фактурите.

Цената за доставката се заплаща на Куриера, при получаване на стоката.

 • Чрез банков превод по наша сметка:
  Евродекор Бургас ООД
  Банка: ПроКредит Банк АД
  BIC: PRCBBGSF
  IBAN: BG77PRCB92301043492610
  За основание пишете номера на вашата поръчка! Не заплащайте преди да получите потвърждение от Търговеца!
 • Чрез банков превод по наша сметка чрез платежни услуги EasyPay :

Евродекор Бургас ООД
Банка: ПроКредит Банк АД
BIC: PRCBBGSF
IBAN: BG77PRCB92301043492610
За основание пишете номера на вашата поръчка! Не заплащайте преди да получите потвърждение от Търговеца!

-Плащане с карта във виртуален ПОС терминал на Евродекор Бургас ООД.

Заплащането се извършва когато стоката е проверена и приготвена за изпращане. Ние Ви изпращаме PeyLink, който е активен 24часа. В този период можете да заплатите с карта, от всяко място по света. За сумата получавате подробна касова бележка с точно описание на стоките от поръчката, обозначена, че сумата е платена с карта.
 
Цената за доставката се заплаща на Куриера, при получаване на стоката.

 

Артикулите, обозначени с "Безплатна доставка" се доставят само до офис на Куриер. Други артикули, заявени заедно артикулите с "Безплатна доставка" -имат цена за доставка.

 

IV. Права и задължения на страните по договора

 

 

1.Права и задължения на ПРОДАВАЧА:

 

ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да подготви за своя сметка стоките, заявени от потребителя, за изпращане чрез куриер, като осигури подходяща опаковка за превоза. Всички стоки се опаковат допълнително в амбалажна хартия, кашони или стреч фолио в зависимост от обема и нуждите на доставката.

 

Как се доставят поръчаните тапети? - Тапети са със фабрично запечатани опаковки- термоформировано фолио, ведно с прилежащите им етикети от производителя, указания за употреба и поддръжка, сертификати за продукта и други прилежащи документи. Фабричната опаковка не трябва да се отстранява без причина, за да осигури предпазване на продукта от влага, замърсявания, наранявания на краищата и повърхността на тапета.През фабричната опаковка може да се прецени дали продукта съответства на договореното. При изпращане на повече от един брой тапети, от един модел, “Евродекор Бургас” ООД се задължава да изпраща бройки, само от една и съща партида /производствена серия/, като по този начин гарантира всички артикули да се възприемат по един и същи начин от потребителя и липсата на други ефекти от разликите в цветния тон на продуктите, както и другите последици от смесването на партидните номера. Доставката им се извършва в картонени здрави опаковки, гарантиращи съхраняването им по пътя до доставката.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска от куриера Преглед на доставката. ПРОДАВАЧА разрешава да се прегледат тапетите. При прегледа фабричната опаковка не се нарушава!!

 

Как се доставят поръчаните фототапети?-ПРОДАВАЧА проверява преди изпращане всеки фототапет за фабрични дефекти и пълна окомплектовка. При това ПРОДАВАЧА извършва целия процес при контролирани условия и от обучени служители на Евродекор Бургас ООД.
Контролираните условия са: специално работно място, достатъчно като площ, чисто от прах и твърди частици, с температура и влажност в нормата за съхранение на продукти от хартия, видеозаснемане, квалифициран труд.
При най- малки констатирани дефекти фототапета не се изпраща. Фототапетите се състоят от големи листи, навити по специален начин на руло, с равни подравнени краища, така, че да не се наранят по време на съхранение и транспорт. Фототапетите се доставят във фабричните им опаковки- картонени тубуси,  плътно обвити в прозрачно фолио.Фабричната опаковката е запечатана с бандерол, съдържащи печат на Евродекор Бургас ООД, там където би могла да се отвори, като така се гарантира целостта и изрядния търговски вид на продукта. Фабричната опаковка съдържа етикет отразяващ съдържанието, размера, сертифика, производител и т.н. В тубуса се намира и лепилото (когато е включено в офертата). Фототапетите са фини продукти. Излагането им в среда различна от тази на фабричната опаковка (не се има предвид непосредственото изваждане за подготовка за лепене на тапетите) или оставянето им продължително време в среда, която създава предпоставки за замърсяване с прах или по-тежки замърсители, в неподходяща позиция или излагането им на влага, трайно намаляват както качеството на стоката, така и естетическото възприятие за нея.

 

ПРОДАВАЧА гарантира, че не изпраща връщана, разопакована стока от друг потребител. Такива продукти се преоценят и се продават само във физическите магазини на фирмата.
 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска от куриера Преглед на доставката. ПРОДАВАЧА разрешава да се прегледа фототапета, така, както се купува фототапет във физически магазини.

При прегледа фабричната опаковка не се нарушава!!
 

Как се доставят лепила?- ПРОДАВАЧА изпраща лепила , като допълнително се опакова в стреч фолио, с цел да се запази съдържанието от проникване на влага и други замърсители. Внимание! Лепилата в картонени опаковки трябва да се съхраняват в контролирана за влага  среда, за да не влошат качествата си. 

 

ПРОДАВАЧЪТ е длъжен, заедно с доставката на стоката, освен всички прилежащи и обслужващи заявената стока вещи, да предаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ основните характеристики на стоката, указания за правилната употреба на стоката, съдържащо се в настоящите общи условия, стандартен формуляр за отказ от договора, копие от настоящите общи условия, както и приложение, съгласно изискванията на глава четвърта от Закона за защита на потребителя, което да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за неговите права по договора.

 

ПРОДАВАЧЪТ е длъжен (съгл.Чл. 54.(1)ЗЗП) е да възстанови всички суми, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52., когато ПОТРЕБИТЕЛЯ е упражнил правото си на отказ.

 

ПРОДАВАЧЪТ е длъжен (съгл.Чл. 54.(2)ЗЗП) да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

ПРОДАВАЧЪТ няма (съгл.Чл. 54.(3)ЗЗП) задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ПРОДАВАЧЪТ.

 

ПРОДАВАЧЪТ има право (съгл.Чл. 54.(4)ЗЗП)да задържи плащането на сумите на потребителя по Чл. 54.(1)ЗЗП, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

ПРОДАВАЧЪТ има право да получи разноските и обратното връщане на стоките в обичайния за това размер, ако когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора, на основание чл.55, ал.2 ЗЗП.

 

ПРОДАВАЧЪТ има право да получи разликата между стойността на стоката в момента на продажбата и намалената стойност, причинена от изпробването й, на основание чл. 55, ал.4 ЗЗП.

 

 

2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на стоката и разноските по доставката и, според уговореното с ПРОДАВАЧА. В случай, че е избран наложен платеж- пощенски паричен превод, плащането се извършва едновременно с получаването на стоката. Ако плащането се извършва по банков път, то следва да бъде извършено преди изпращането на стоката за доставка. Потребителя е длъжен преди да извърши банково плащане да изчака потвърждение на поръчката от Продавача.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да получи информацията по глава четвърта от Закона за защита на потребителя. Информацията му се предоставя от търговеца посредством приложение, което се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

Информация за потребителя по чл.47 ЗЗП:

 

1.Основните характеристики на стоките се предоставят на потребителя, посредством формата за поръчка на сайта на ПРОДАВАЧА.

 

2.Данни за продавача “Евродекор Бургас” ООД, ЕИК 202390355, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, партер., ИН по ДДС № BG202390355, web: http://фототапет.бг/, e-mail:  tapetiburgas@gmail.com, телефон 0889 565 038; Представители: Иван Димитров Тодоров, Елена Стефанова Тодорова, Търговски обекти: магазин Евродекор Лукс - гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” №5, магазин Евродекор Стандарт - гр. Бургас, ул. “Цар Калоян” №8

 

3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпраща своите електронни изявления, жалби и рекламации на имейл адреса на ПРОДАВАЧА, както и във физическите обекти на горепосочените адреси, в зависимост от преценката на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

4.При поръчка посредством онлайн формата на ПРОДАВАЧА всички дължими цени и такси се посочват предварително на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди завършването на поръчката. Потребителя не може да прави поръчки по телефона!

 

5.Жалбите на потребители се разглеждат по реда на постъпването на потребителските рекламации, като ПРОДАВАЧЪТ се произнася по същество в разумен срок и информира потребителя за решението си, не по късно от месец от упражняването на правото.

 

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ от договора, освен ако:

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал стока, която се поръчва от производител. Поръчката за доставка на неналична стока, която не се поддържа на склад, от производител съставлява индивидуално изискване на ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на чл.57, т.3 ЗЗП. Това правило се прилага и ако стоката е изработена, съгласно изискванията на потребителя. В това число влизат изрично, но не само направени индивидуални поръчки по каталог на тапети и фототапети и др. артикули за дизайн, които не са в редовния асортимент на магазини Евродекор

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил фабричната опаковка, етикет, бандерол или капачка на кутия на поръчан тапет и/или фототапет. Тапетите са фини продукти. Излагането им в среда различна от тази на фабричната опаковка (не се има предвид непосредственото изваждане за подготовка за лепене на тапетите) или оставянето им продължително време в среда, която създава предпоставки за замърсяване с прах или по-тежки замърсители, в неподходяща позиция или излагането им на влага, трайно намаляват както качеството на стоката, така и естетическото възприятие за нея. При поръчване на повече от една опаковка от даден тапет изключенията се прилагат за всяка опаковачна единица поотделно.

 

С оглед тези съображения, на основание чл.57, т.4 ЗЗП, предвид естеството на стоките и възможността да влошат качеството си, не подлежат на връщане и ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от договора  за цитираните стоки, при горепосочените условия. Това правило се прилага и относно бързо разтворими лепила за тапети,опаковани в картонени кутии, тъй като тези продукти изискват специален режим на съхранение, в помещения с подходяща влажност, за да се запазят качествата им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е употребил или смесил по друг начин стоката с друга стока.

 

Извън посочените изключения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право съгласно Чл. 50 ЗЗП  да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55от ЗЗП, в 14-дневен срок/календарни дни/, считано от датата на:

1. сключване на договора – при договор за услуги;

2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

 а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

 б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

 в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

 

В случай, че в горепосочения срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прецени, че желае да се откаже от договора, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. ПРОДАВАЧЪТ предоставя стандартен формуляр за отказ с доставката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае, той може да извърши отказа и на електронния адрес на ПРОДАВАЧА или в някой от магазини на търговеца.

 

Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, когато има това право, последният дължи разходите по обратното връщане на стоките в обичайния за това размер. Когато се откаже от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на законната гаранция върху закупената стока.

 

V. Рекламация на стоки

 

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие, значимостта на несъответствието и възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

 

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да предяви рекламацията в някой от обектите на ПРОДАВАЧА или по електронен път на посочения от ПРОДАВАЧА електронен адрес.

 

VI.  Клауза за уведомяване по електронна поща и мобилен телефон

 

На основание Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)  страните заявяват изричното си съгласие да разменят помежду си всякаква кореспонденция в договорните си правоотношения по електронна поща и мобилен телефон, чрез SMS. Съгласно ЗЕДЕП страните приемат, че всяко електронно писмо и всички прикачени файлове, съдържащи се в него, получено/изпратено от посочените електронни пощи се счита за електронно изявление на страната, която го е посочила. За валидно изпратено електронно волеизявление се счита всяко волеизявление изпратено от електронната поща или мобилен телефон, посочен от страните. Страните заявяват, че са единствените лица, ползващи посочените електронни адреси и мобилни телефони. Електронното волеизявление се счита получено на първия официален работен ден, следващ датата на изпращането му. Страните се задължават да пазят грижливо достъпа до електронната си поща и да не предоставят на други лица достъп до нея. В случай на загуба на достъп до електронната си поща, страната следва незабавно да уведоми насрещната страна с електронно волеизявление от друга електронна поща.

Страните се съгласяват, че писмената форма ще се счита за спазена, в случай че бъдат изпращани изявления във форма на SMS на посочените от страните телефони.

 

VII.  Отговорности

 

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

Всяка от страните има право на обезщетение, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

ПРОДАВАЧЪТ не отговаря, в случай че стоката не бъде доставена навреме по вина на куриера.

 

ПРОДАВАЧЪТ не отговаря, в случай че не разполага със стока, която е била поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, но е изчерпана и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да я закупи, за да завърши определен започнат от него проект

 

VIII.  Общи разпоредби

Страните се задължават да изпълняват задълженията си по договора добросъвестно. В правоотношенията им се прилага актуалното българско законодателство. Страните могат да изпращат всякакви волеизявления помежду си на посочените електронни адреси, телефони или посочените адреси. В случай, че страната не е посочила актуален постоянен или настоящ адрес, всички съобщения и пратки се смятат за връчени и/или доставени, ако са били изпратени до посочения адрес, както и ако са били извършени поне два опита за доставка, адресатът не е бил намерен,отказал е да получи пратка или адресът не съществува.

 

IX.   Декларации от потребителя:

Получих, запознах се с настоящите общи условия, предадени са ми и съм съгласен с тях.

Имах достатъчно време да се запозная с общите условия, търговецът ми предложи да нанеса поправки върху тях, както и да изключа клаузи, с които не съм съгласен. Прецених икономическите последствия от сключването на договора. Запознат съм с правото си да се откажа от договора, съгласно чл. 50 ЗЗП, предаден ми е стандартен формуляр за отказ от договора. Известно ми е, че дължа разноските по чл. 55 ЗЗП по обратното връщане на стоките в обичайния за това размер, както и разликата между стойността на стоката в момента на продажбата и намалената стойност, причинена от изпробването й, на основание чл. 55, ал.4 ЗЗП. Съгласен съм настоящите общи условия да са неразделна част от договорните ми правоотношения с ПРОДАВАЧА.

 

      X. Помирителни комисии:

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:

-Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

-Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Запознайте се с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. 

 

Чрез използването на този сайт, вие приемате нашата “Политика за поверителност